پلانی

سۆشیاڵ میدیا

پاكێجی زیووی
Base
$ 149 بۆ 1 مانگ
20 پۆست
1 كەڤەر
1 پرۆفایل
5$ سپۆنسەر
-
وەڵام دانەوەی كۆمێنت
پاكێجی ئاڵتونی
EXTRA
$ 349 بۆ 1 مانگ
24 پۆست
2 كەڤەر
2 پرۆفایل
10$ سپۆنسەر
-
وەڵام دانەوەی كۆمێنت
پاكێجی پپلاتینۆم
FULL
$ 1499 بۆ 1 مانگ
18 پۆست
2 كەڤەر
2 پرۆفایل
50$ سپۆنسەر
فریەم بیسنور
وەڵام دانەوەی كۆمێنت
XTEMOS ELEMENTS

PRICING TABLES ALTERNATIVE STYLE

Base
$ 199 tax free
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
Premium
TOP
$ 260 tax free
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
Performance
BEST
$ 360 tax free
128 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
XTEMOS ELEMENTS

PRICING TABLES WITH ADD TO CART BUTTON

Base
NEW
$ 199 tax free
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
Premium
BASE
$ 260 tax free
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
Performance
EXTRA
$ 360 tax free
128 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
Extra Performance
FULL
$ 360 tax free
256 gb
5 GB LPDDR3
6-inch
Helio X30 processor
30.16 megapixel
XTEMOS ELEMENTS

PRICING TABLES WITH IMAGE BACKGROUND

LITE BUILD
$ 1000 per month
i3 or Ryzen 3
8GB RAM
1050Ti
120GB SSD
CORE BUILD
$ 1800 per month
i5 or Ryzen 5
16GB RAM
1060
240GB SSD
PREMIUM BUILD
$ 2500 per month
i7 or Ryzen 7
32GB RAM
1070Ti
480GB SSD
PRO BUILD
$ 4000 per month
i9 or Ryzen TR
64GB RAM
1080Ti
1TB SSD