كیسەی عەلاگەی

نایلۆن بە (سكرین)

با ناو و نازناوت لەسەر كاڵاكەت بێت بۆ گەورەكردن و باشتر كردنی بازاڕت

ئیستا لەزەمەن گرووپ باشترین جۆری عەلاگە و باشترین جۆری چاپ داوابكە

eg-scaled

كیسەی عەلاگە

بەچاپی ملەوەن (لێزەر)

ئێستا بۆ یەكەم جار عەلاگەی نایلۆنی نایلێكس بەچاپی لێزەر تەنها لە زەمەن گرووپ

ئێستا بۆ یەكەم جار

بەشەكانی كیسەی ڕیكلامی