كردارەكەت تۆمار كرا

باڵانسەكەی دەخرێتە سەر جزدانەكەت ..

ئەوندە چاوەی بە تا ئەپەكان چێك ئەكرێنەوە

لەكاتی ناردنی كردار لەخۆڕا باند دەكرێت ..