پاكێجەكانی

سپۆنسەركردن بۆ سۆشیاڵ میدیا

سەرەتایی
NEW
$ 35 7 ڕۆژ
10 $ بۆ پەیج
25 $ بۆ پۆست
250 لایك زیاتر بۆ پەیج
زیاتر لە 60 هەزار بینەر
بەهێز
BASE
$ 50 10 ڕۆژ
20 $ بۆ پەیج
30 $ بۆ پۆست
نزیكەی 500 لایكی پەیج
زیاتر لە 90 هەزار بینەر
سەركەوتوو
EXTRA
$ 100 30 ڕۆژ
50 $ بۆ پەیج
50 $ بۆ پۆست
نزیكەی 1250 لایكی پەیج
زیاتر لە 150 هەزار بینەر
لوتكە
FULL
$ 499 30 ڕۆژ
200 $ بۆ پەیج
300 $ بۆ پۆست
نزیكەی 10.000 لایكی پەیج
نزیاتر لە 1 ملوین و نیو بینەر
XTEMOS ELEMENTS

PRICING TABLES WITH IMAGE BACKGROUND

LITE BUILD
$ 1000 per month
i3 or Ryzen 3
8GB RAM
1050Ti
120GB SSD
CORE BUILD
$ 1800 per month
i5 or Ryzen 5
16GB RAM
1060
240GB SSD
PREMIUM BUILD
$ 2500 per month
i7 or Ryzen 7
32GB RAM
1070Ti
480GB SSD
PRO BUILD
$ 4000 per month
i9 or Ryzen TR
64GB RAM
1080Ti
1TB SSD